+ 38751 328 250
deltamd@teol.net

O nama

Preduzeće Delta MD d.o.o. je osnovano 2003. godine sa sjedištem u Banja Luci.

 

Na čelu preduzeća nalazi se direktor Dragomir Zorić, dip. inž. maš., sa višegodišnjim iskustvom i znanjem koje je stekao radeći u građevinskoj djelatnosti.


Delta MD d.o.o. zapošljava radnike svih profila kao što su: inženjeri građevine, arhitekture, diplomirani ekonomisti, zidari, tesari, mašinci itd

Preduzeće, pored kvalitetne radne snage, posjeduje potrebnu opremu i mehanizaciju te je osposobljeno za izvođenje najsloženijih radova u građevinarstvu.


Posjedujemo licencu za gradjenje objekata visokogradnje za koju odobrenje za gradjenje izdaje Ministarstvo za prostorno uredjenje, gradjevinarstvo i ekologiju.

Radove izvodimo kvalitetno i na vrijeme o čemu svjedoči naše dugogodišnje iskustvo.

Osnovna djelatnost preduzeća je izvodjenje svih vrsta gradjevinskih radova u visokogradnji – konstruktivnih i završnih gradjevinsko-zanatskih radova, kao i izvodjenje instalacija vode i kanalizacije i masinske instalacije

Dragomir Zorić, dip. inž. maš.

Osnivač i direktor zoric@deltamd.net

Katarina Morača, dip. inž. građ.

Tehnički direktor katarina@deltamd.net

Jadranka Stojković, dip. ek.

Ekonomski sektor, jadranka@deltamd.net

Stevica Balaban

stevica@deltamd.net