O nama

Preduzeće „DELTA MD“ d.o.o. Banja Luka, za građevinarstvo, montažu, proizvodnju i trgovinu, upisano  je u sudski registar, Rješenje o registraciji br. 057-0-Reg-23-001639  od 07.08.2023. godine.  Skraćena oznaka  firme je: „DELTA MD“ d.o.o. Banja Luka. Vlasnik preduzeća je Dragomir Zorić, dipl.inž.maš. iz Banja Luke. 

Osnovna djelatnost preduzeća je izvođenje svih vrsta građevinskih radova u visokogradnji – konstruktivnih i završnih građevinsko-zanatskih radova, kao i izvođenje instalacija vode i kanalizacije i mašinske instalacije.

Preduzeće posjeduje licencu za građenje odnosno izvođenje radova na objektima: 

  1. koju  izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju-građevinski radovi na objektima visokogradnje
  2. koju izdaje organ jedinice lokalne samouprave-građevinski radovi na objektima hidrogradnje i dijela mašinske faze, oblast termodinamike, instalacije grijanja, gasa, ventilacije i klimatizacije

Posluje u skladu sa međunarodnim standardima: 

  • ISO 9001- Sistem menadžmenta kvalitetom
  • ISO 45001 - Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu
  • ISO/IEC 27001- Sistem menadžmenta bezbednošću informacija

Matični broj preduzeća: 01967118 

Oblik organizovanja: društvo sa ograničenom odgovornošću 

Sjedište preduzeća: 78 000 Banja Luka, Veljka Mlađenovića bb

Osnovna djelatnost: Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada-41.20

JIB: 4401681330002

PIB: 401681330002