"FOKUS-INVEST"d.o.o., ul. Kralja Alfonsa XIII br. 48 a, 78 000 Banja Luka

  • Objekat: Izvođenje građevinskih radova na izgradnji stambeno poslovnog objekta
  • Godina: 2017
  • Lokacija: Pave Radana br. 1
  • Galerija: